Twitter response:
VIP-Детска Градина

Категория: Документи

Набиране на изпълнители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Съгласно чл. 13(б), ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ Частна детска градина „Аз съм българче“ открива процедура по набирането на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Срокът за набиране на предложенията е 1 (един) месец от публикуването на обявата.

За подробности, относно хода на процедурата телефон за връзка 0896 61 20 95 – Дарина Петрова