Twitter response:
VIP-Детска Градина

Категория: Новини

Игра на дама с тебешир
Работни моменти от тази седмица
Малкото мишле
BUBBLE SHOW
Честит първи учебен ден!
Седмица посветена на чистотата и рециклирането
Във връзка с чл. 109 , ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование

Във връзка с чл. 109 , ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование, институцията осигурява възможност на 23 от приеманите деца, в това число деца с изявени дарби и/или специални образователни потребности, да се обучават безплатно по държавните образователни стандарти.

Фотоизложба на тема „Духът на Варна“, по повод празника на града
Празнични усмивки. Осми рожден ден на ЧДГ „Аз съм българче“