Twitter response:
VIP-Детска Градина

Категория: Новини

Малкото мишле
BUBBLE SHOW
Честит първи учебен ден!
Седмица посветена на чистотата и рециклирането
Във връзка с чл. 109 , ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование

Във връзка с чл. 109 , ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование, институцията осигурява възможност на 23 от приеманите деца, в това число деца с изявени дарби и/или специални образователни потребности, да се обучават безплатно по държавните образователни стандарти.

Фотоизложба на тема „Духът на Варна“, по повод празника на града
Празнични усмивки. Осми рожден ден на ЧДГ „Аз съм българче“
Набиране на изпълнители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Съгласно чл. 13(б), ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ Частна детска градина „Аз съм българче“ открива процедура по набирането на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Срокът за набиране на предложенията е 1 (един) месец от публикуването на обявата.

За подробности, относно хода на процедурата телефон за връзка 0896 61 20 95 – Дарина Петрова