Twitter response:
VIP-Детска Градина

Категория: Новини

Откриване

Откриването на детската градина  ще се състои на 1 Август 2011 г.

Откриването на детската градина  ще се състои на 1 Август 2011 г.

Свободните места са ограничен брой и намаляват с всеки изминал ден.