Twitter response:
VIP-Детска Градина

Категория: Новини

Лицензиране от РЗИ

Частна детска градина „Аз съм българче!” е лицензирана от РЗИ (ХЕИ) Варна и от Министерство на образованието младежта и науката със заповед номер РД14-4/21.01.2013 и работи с разрешение за частна детска градина.

Откриване
В готовност за откриването
Детска площадка (завършен вид)
Екокът

Единственият ЕКОКЪТ, изработен изцяло от природни материали и дърво вече е в напълно завършен вид и очаква своите малки обитатели

Единственият ЕКОКЪТ, изработен изцяло от природни материали и дърво вече е в напълно завършен вид и очаква своите малки обитатели – възпитаниците на VIP-Детска градина и Занималня „Аз съм номер едно!“

Атракционът е удобен, както за провеждане на детски тържества, куклен театър и открити занимания, така и за кратък отдих на нашите VIP-родители.

Откриване

Откриването на детската градина  ще се състои на 1 Август 2011 г.

Откриването на детската градина  ще се състои на 1 Август 2011 г.

Свободните места са ограничен брой и намаляват с всеки изминал ден.