Twitter response:
VIP-Детска Градина

Декларация и съгласие от родители за посещение на деца в детска градина, в условията на противоепидемична обстановка