Twitter response:
VIP-Детска Градина

Игри на двора в ЧДГ „Аз съм българче“-ул.“Цар Асен“№3