Twitter response:
VIP-Детска Градина

Кой каза, че точните науки не са забавни?