Twitter response:
VIP-Детска Градина

Процедура и условия за прием на деца в условията на държавно финансиране за учебната 2019-2020 година