Twitter response:
VIP-Детска Градина

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА