Twitter response:
VIP-Детска Градина

Честит първи учебен ден!