Twitter response:
VIP-Детска Градина

Ден: 01.11.2019

1 Ноември – Ден на Народните будители – „Траката“
1 Ноември – Ден на Народните будители – „Радко Димитриев“
1 Ноември – Ден на Народните будители – „Морска градина“