Частна детска градина и ясла „Аз съм българче!“

Голф за деца

В област спортни игри децата използват основни технически действия с топка: водене, подаване, ловене (спиране), удар и ги прилагат в различните игри. Днес децата от ЧДГ "Аз съм българче" - "Морска градина" си направиха миниголф игрище, като всеки кръг на голфа се основаваше върху вкарване на топката в няколко "дупки" в определена последователност. Децата подредиха "дупките" за вкарване на топката и се научиха на бързо ориентиране и вземане на решение за придвижване, влагане на съобразителност и творчество. Децата овладяха спиране или поемане на топката и отиграването ѝ с едно докосване. Те обогатиха знанията си в областта на физическото възпитание и спорт, като се запознаха с правилата на голфа.