Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

За нас

Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“ във Варна разполага с четири филиала, разположени на стратегически и удобни локации в града, в близост до центъра и бизнеса (до банкови учреждения, административни институции и офиси).

Адреси на филиалите ни във Варна:

Детските заведения разполагат с еко двор, където децата на възраст от 1 до 7 години играят на воля и ползват множество детски катерушки, пързалки, някои от които изработени от екоматериали и дърво.

В сградите е инсталирано видеонаблюдение, като камерите са монтирани в занималните и двора, а мониторът – в приемното помещение, с цел достъп на родителите.

В детските заведения "Аз съм българче" поддържането на образцово хигиенно ниво се постига с почистваща система Рейнбоу (Rainbow), включваща аериране на въздуха и дезинфекция. В градините и яслите сутрешният филтър и приемът на децата се извършват от медицинска сестра, която е целодневно на разположение в детските градини и следи стриктно за здравословното състояние на децата.

Храненето на децата е здравословно и в изобилие се предлагат плодове и зеленчуци.

Групите са сформирани по възрастов принцип от 1 до 7 години. В група са до 12 деца.


Колективът на Частна детска градина и ясла "Аз съм българче" включва педагози – специалисти с нужната квалификация и опит, психолог, логопед, хореограф, треньор по айкидо, йога инструктор и музикален педагог.

Важен акцент в нашата работа е и чуждоезиковото обучение – английски, немски и френски език. Критерии за ефективността на обучението са знанията и нивото на общуване, което са достигнали децата, в следствие ежедневния им вербален контакт на съответния език.

Във филиалите ни са сформирани групи по:
– детска йога
– айкидо
– народни танци
– хип хоп
- група с ръководител музикален педагог
Заниманията се провеждат два пъти седмично, под ръководството на квалифицирани детски треньори.


Приемът в ЧДГ "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" във Варна се извършва целогодишно, при наличието на свободни места. 

Свържете се с нас за подробности на тел. 0897 477 340 Цветомила Христова и тел. 0896 612 095 Дарина Петрова, или посетете страница ПРИЕМ за детайли относно цени и записване в избран от Вас филиал на Частна детска градина и ясла "Аз съм българче" във Варна.

Яслени групи и детска градина

- Яслени групи от 1 до 3 години.
- Детска градина от 3-6 години.
- Подготвителна група 6-7 годишни.

Спортен салон и музикален кабинет

Детската градина разполага с физкултурен салон и оборудван музикален кабинет, музикален педагог.

Психолог и логопед

На разположение на родителите за консултация са психолог и логопед в отделен кабинет.

Медицинско обслужване

В детската градина работи медицинска сестра, която осъществява сутрешен филтър на децата.

Английски език

За деца от 1 до 6 години
Индивидуални занимания по английски език.

Допълнителни дейности

– детска йога
– айкидо
– народни танци
– хип хоп
– музикален педагог
– чуждоезиково обучение