Частна детска градина и ясла „Аз съм българче!“

Цветна градина

Подготвителна група - ЧДГ "Аз съм българче" - местност "Траката" Децата посадиха своята цветна градина и ще се грижат за нея през цялото лято.