Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Дърво с природни материали