Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Какво знаем за костенурките?