Частна детска градина и ясла „Аз съм българче!“

Седмица на книгата

ЧДГ "Аз съм българче" - местност "Траката"