Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Сензорна кутия - Морско дъно