Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Пикник в морската градина