Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Дни на професиите

ЧДГ "Аз съм българче"- местност " Траката" Развитие на интерес към различните видове професии.Обогатяване на комукативните умения на децата, чрез беседи по темата. "- Когато порасна искам да стана....."