Декларация и съгласие от родители за посещение на деца в детска градина, в условията на противоепидемична обстановка

Декларация – родители

Съгласие – родители