Процедура и условия за прием на деца в условията на държавно финансиране за учебната 2019/2020 година