Набиране на изпълнители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"