Фотоизложба на тема "Духът на Варна", по повод празника на града