Във връзка с чл. 109 , ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование