Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Документи

Показани 25 - 32 / 53 документа

Декларация за учители, относно условия за работа по време на противоепидемична обстановка

Вътрешен ред за работа в условията на противоепидемична обстановка

Протокол за почистване и дезинфекция в условията на противоепидемична обстановка

Годишен отчет 2019 година

Отчет първо тримесечие 2020 година

Отчет четвърто тримесечие

Отчет трето тримесечие

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019-2020 година