Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Документи

Показани 33 - 40 / 53 документа

Правилник за дейността на ЧДГ "Аз съм българче" за учебната 2019/2020 г.

Отчет второ тримесечие

Годишен план за дейността

Процедура и условия за прием на деца в условията на държавно финансиране за учебната 2019-2020 година

Отчет 2018

Етичен кодекс

Стратегия за развитие