Частна детска градина и ясла „Аз съм българче!“

Документи

Показани 17 - 24 / 31 документа

Отчет трето тримесечие

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019-2020 година

Правилник за дейността на ЧДГ "Аз съм българче" за учебната 2019/2020 г.

Отчет второ тримесечие

Годишен план за дейността

Процедура и условия за прием на деца в условията на държавно финансиране за учебната 2019-2020 година

Отчет 2018