Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Документи

Показани 17 - 24 / 46 документа

Програмна система ЧДГ "Аз съм българче"

Етичен кодекс на служителите на ЧДГ "Аз съм българче"

Правилник за дейността на ЧДГ "Аз съм българче"

Декларация и съгласие от родители за посещение на деца в детска градина, в условията на противоепидемична обстановка

Декларация за учители, относно условия за работа по време на противоепидемична обстановка

Вътрешен ред за работа в условията на противоепидемична обстановка

Протокол за почистване и дезинфекция в условията на противоепидемична обстановка