Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Документи

Показани 17 - 24 / 52 документа

Стратегия за развитие на ЧДГ "Аз съм българче"

Годишен план за дейността на ЧДГ "Аз съм българче"

Вътрешен ред за работа в условията на противоепидемична обстановка

Програмна система ЧДГ "Аз съм българче"

Етичен кодекс на служителите на ЧДГ "Аз съм българче"

Правилник за дейността на ЧДГ "Аз съм българче"

Декларация и съгласие от родители за посещение на деца в детска градина, в условията на противоепидемична обстановка