Частна детска градина и ясла „Аз съм българче!“

Документи

Показани 9 - 16 / 31 документа

Декларация и съгласие от родители за посещение на деца в детска градина, в условията на противоепидемична обстановка

Декларация за учители, относно условия за работа по време на противоепидемична обстановка

Вътрешен ред за работа в условията на противоепидемична обстановка

Протокол за почистване и дезинфекция в условията на противоепидемична обстановка

Годишен отчет 2019 година

Отчет първо тримесечие 2020 година

Отчет четвърто тримесечие