Частна детска градина и ясла „Аз съм българче“

Документи

Показани 9 - 16 / 46 документа

Критерии за прием на деца в условията на държавно финансиране за учебната 2021-2022г.

Процедура и условия за прием на деца в условията на държавно финансиране за учебната 2021-2022 година

Отчет второ тримесечие 2021 година

Заявление за записване на дете

Отчет първо тримесечие 2021 година

Стратегия за развитие на ЧДГ "Аз съм българче"

Годишен план за дейността на ЧДГ "Аз съм българче"

Вътрешен ред за работа в условията на противоепидемична обстановка